HDF Araştırma ve Geliştirme projesini kazandı


HDF was rewarded a Research and Development project from Regione Lombardia of 1.995k€

HDF,  Regione Lombardia'da bir Araştırma ve Geliştirme projesinden 1.998 € 'luk ödül aldı. CLR (Chiuro) ve CNR (IPCB ve INSEAN) ile kurulan ekibin Grup Lideri olarak HDF, "Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)”" projesinin bir parçası olarak 1.998k € 'luk bir Araştırma ve Geliştirme projesi ile ödüllendirildi.

Ar-Ge projesi HDF için önemli bir başarıdır, diğer avantajların yanı sıra İtalya'daki en büyük araştırma kurumu olan CNR ile teknik ilişkileri güçlendirerek HDF ürünlerini verimlilik ve kalite bakımından daha yüksek bir yenilik ve rekabet gücü seviyesine yükseltme olanağı sağlıyor.

Bilgi ya da Teklif ?